במחלקה זו, נעשות ההכנות הדרושות להדפסה. בהתאם לקבצי הגרפיקה שהתקבלו מהלקוח, מופקים העתקי שמש ואייריסים, המאפשרים להתרשם מהמוצרים ולאשרם בשלב של טרום הדפסה. כל זאת במעמד הלקוח, באופן מידי וללא כל המתנה. לאחר קבלת האישורים הנחוצים יש להכין פלטות מיוחדות, שישמשו את מכונות ההדפסה. מחלקת קדם דפוס של חרט אריזות מצוידת במכונת CTP אבלון של חברת אגפא, המאפשרת באמצעות טכנולוגית מתקדמות, הקרנה על גבי הפלטות בדיוק מרבי ובקירוב של 90% לתוצר המוגמר.